El náhuatl de la Huasteca Potosina es una variante del náhuatl, el cual pertenece a la familia lingüística Yuto-nahua. Sus hablantes...

TLANEJNEUILYOTL TLEN SENTIKMASEUALMEJ

Tlanejneuilyotl katli mopatimakak pan mexko amatlamoyauali pan makuili tonali tlen ome metstli, tlen xiuitl naui tsontli, uan kaxtolpouali uan majtlaktli uan chikome
Moyankuitili ipan nitonali moixpanti DOF 27-05-2015

Iyojok Tlaijtolnechikoli

Se Tekpanali

Sesenkatsitsij Tepanitali

Sentipaj tlaijtoli. Pan mexkotlali nochi maseualmej kipiasej sesenkatsitsij tepanitali ixmatilosej ipanTlanejnewilyotl uan tlajtolsenkauali ueyi sentikajnechikoli katlimexkotlali itstokej, uan nokia tepanitali kin manauia, tlayejyekoli uan amo uelis kinkixtilisej tlan amo tlajtoua ipan ni tlanejneuilyotl kijtoua.

Ni tekpanyotl inon itstinij ixkayotin kiixpantlalisej nelneliya ika ni Tlanejnewilyotl uan ikatonelueyi teyoualtekpiloltlakamejnochi tlen nika asi analieuanij maseualmej kinmanauia.

Nochi tekitinimej, ipan inin kakiuiltlanauatisej, kipiaj kichiwasen tenextilisen, tlaipanitali, manauili uan kipia itstinij ixkayotin kiijtoua ika peualistli tlen iuexka, tekikalmej, motlajkotlapanas uan tlayekantiasej.Nelkualtisej, tlen tlateyouali tlamachiltili, tlatemoli, tlaijiyouiliuan tlanelchichiuas tlaixpanolmej ika itstinij ixkayotin, ipan tlajtolketsali katli kitlaliya machiotlajtoli.

Majmauilo tlen tlaijiowili nepaj tlateyolkachopi maseualmej.Inin tlaijiowili kachopimej katli kalaki mexkotlali kiaxiliya, uan tlamanauilistli ika nauatilmej.

Majmauilo nochi tlaixpinaualistli ika maseualtsitsi katli euani tomexkotlali ,siuatl uan tlakatl, ininxiui, uan katli amo ueli motekipanolia, maseualmej, melauatlajkayotl, teotlanejnewili, tlatsintokilistli, kualtiloni pakilistli,sanimanyotl nemili o akinijki kichiuas tlaixpanoli ika maseual tlaixpinauali uan kipia tamantli tlaixkotonali o tlaijtlakoli tlen tlamelaualistli uan tlamakixtiistli ika maseualmej.