Generating PDF...

search menu minus plus main-symbol-down main-symbol-right facebook twitter linkedin play pause stop download chevron-thin-down chevron-thin-left chevron-thin-right
U Jejeláasil t’aano’ob Ketej K’ajóoltej
La Constitución Mexicana en tu lengua

Ket u Almejen Noj A’almajt’aanil u Múuch’ Péetlu’umilo’ob México ichil u jejeláas t’aanilo’ob México yéetel ko’one’ex k’iimbesik u jo’ok’aal ja’abil wáa centenario u Noj A’almajt’aanil, ka’alikil táan u péektsilta’al yéetel u kanáanta’al u jejeláas k t’aanil.

Yéey máakalmaáak ba’al taak a wojéeltik:

- KENIJKATSA ITOKAJ: U noj jaatsil bix u ja’atsal u Almejen Noj A’almajt’aanil u Múuch’ Péetlu’umilo’ob México. Ichil lela’ ti’ yaan tuláakal “U Jo’oltuukulil meyaj” yéetel “Jatsts’íibo’ob” yaan ichil Noj A’almajt’aanil.

- U JO’OL TUUKULIL MEYAJ: k’aaba’ le jejeláas “Péets’el” yaan ti’ u Almejen Noj A’almajt’aanil u Múuch’ Péetlu’umilo’ob México yo’olal ba’ax o’olal ku yúuchul le t’aano’. U much’a’al wáa jayp’éel “Jo’oltuukulil meyaj” (wáa “Péets’elo’obe’”) ku beetik u “Jo’olts’íibo’obo’ jump’éel Noj A’almajt’aan.

- JATSTSÍIB: U jaatsil yo’olal jach bix jatsa’anil le u Almejen Noj A’almajt’aanil u Múuch’ Péetlu’umilo’ob México. Beetpaja’an yéetel “U nojtuukulil meyaj” (wáa “Péets’elo’ob”) ti’ u Noj A’almajt’aan, yo’olal ba’ax ku yúuchul t’aan.

- JATSTS’ÍIB KU BÉEYTAL U K’EXPAJAL: Ku t’aan yo’olal 19 jatsts’íibo’ob ku k’expajal ichl u máan k’iin ba’ale’ ku táakmuk’tik u Almejen Noj A’almajt’aanil u Múuch’ Péetlu’umilo’ob México.

- Tsolts’íibilo’ob: U tsolts’íibilil u Almejen Noj A’almajt’aanil Péetlu’umilo’ob México ti’ ku taal ti’ u xookil “K’ajóolt K Noj A’almajt’aan”, ts’a’ab k’ajóoltbil tumeen u Noj molayil u Ka’ansa’al Xook ti’ Kaaj, tu’uxe’ u Noj molayil Máasewáal T’aano’obe’ tu beetaj jump’éel k’eexil ti’al ka’a béeyak u na’atpajal tu beel ichil le jejeláas t’aanilo’obo’.

Éems keetil ts’íib
Beet u chíikpajal ti’ ju’un le keetil ts’íibo’